ĐIỆN CƠ TÚ

579 Trần Phú, TDP4, TT Plei Kần, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum