ĐIỆN CƠ ÁNH SÁNG

32 Phan Đình Phùng, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng