ĐIỆN CƠ NGÔ KHÔI (HỘ KINH DOANH TUẤN KHÔI)

Số 17 Trần Phú, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu