CỬA HÀNG VĨNH KHIÊM

1st: 16 Phan Ngoc Hien, Corner 2, P3, Bac Lieu 2: 37 Phan Ngoc Hien, Corner 2, P3, Bac Lieu