ĐIỆN CƠ HOÀNG ANH

Thôn Thiện Sơn, Xã Thiện Nghiệp, Phan Thiết, Bình Thuận