CỬA HÀNG THỊNH

229 Nguyễn Du, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắklắk