CỬA HÀNG YẾN BÌNH

Địa Chỉ : Số 16, Đường Phạm Hồng Thái, Quận Hồng Bàng, Thành Phố Hải Phòng