CỬA HÀNG XUÂN THUỶ

894 Trần Phú, TT. Lương Sơn, Lương Sơn, Hoà Bình