CỬA HÀNG NGÂN NGỌC

Số 336 HK5 Bùi Viện – Lê Chân – Hải Phòng