CỬA HÀNG VINH THÌN

116 Phố Trần Phú, TT Ngọc Lặc, Thanh Hóa