CỬA HÀNG TIẾN QUÂN

Quốc Lộ 1A Xuân Hòa, Phường Hải Hòa, Thị Xã Nghi Sơn, Thanh Hóa