CỬA HÀNG TUYÊN SEN

151 Hàm Nghi, Thành Phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị.