CỬA HÀNG TUẤN MINH ĐỨC (CỞ SỞ 1).

490 Ông Ích Khiêm, Phường Hải Châu 2, Quận Hải Châu , Thành Phố Đà Nẵng.