CỬA HÀNG TRƯỜNG VINH(HKD NGUYỄN TRỌNG TRƯỜNG).

Số 55 Chợ Giầu, Khu Phố Trần Phú, Phường Đông Ngàn, Thị Xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh