CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIM LỘC (CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY LỆ THÀNH)

Tổ Dân Phố Công Bình, Thị Trấn Thanh Lãng, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc