CỬA HÀNG TRUNG THẮNG.

KM 16, Quán Gánh, Thường Tín, Hà Nội