CỬA HÀNG CAO CHIẾN

60 Phố Vồi, Thị Trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, Thành Phố Hà Nội.