CỬA HÀNG TRUNG HƯNG

150 Trần Hưng Đạo, Phường Thác Mơ, Thị Xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước