CỬA HÀNG SẤM ĐẠI THÀNH.

60 Nguyễn An Khương, Phường 13, Quận 5, TP Hồ Chí Minh.