CỬA HÀNG THỨ( THẢO NA ).

276 Cách Mạng Tháng 8, Quận Cẩm Lệ, Thành Phố Đà Nẵng.