CỬA HÀNG ĐIỆN NƯỚC LÂM VÂN.

Lô 19-B1-29 Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành Phố Đà Nẵng.