CỬA HÀNG THÀNH TÍN PHÁT

69A/7 KP5, Phường Tân Biên, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai