CỬA HÀNG MẠNH TÙNG

Địa Chỉ : Thôn Bằng Viên , Xã Toàn Thắng , Huyện Tiên Lãng ,  Thành Phố Hải Phòng