CỬA HÀNG THÀNH NAM

QL22, Ấp Trâm Vàng, Xã Thanh Phước, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh