CỬA HÀNG THÀNH NAM

QL 22 Ấp Suối Sâu, Xã An Tịnh, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh