CỬA HÀNG SANH HÒA.

Ấp mới 2, Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An.