CỬA HÀNG QUÝ HƯƠNG.

Quốc Lộ 1A, Ngã ba Sân bay, Xã Lộc Ninh, Thành Phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình.