CỬA HÀNG ĐIỆN CƠ TUỔI TRẺ.

Chợ Hoàn Lão, Quốc Lộ 1A, Xã Trung Trạch, Huyện Bố Trạch,Tỉnh Quảng Bình.