CỬA HÀNG NGHIỆP THÀNH

361-363 Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định