CÔNG TY LÊ NGUYỄN (MINH HIỀN)

Số 1680 đường Hùng Vương, Phường Trần Quang Diệu, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam