CỬA HÀNG NGHĨA HƯƠNG VĂN.

Thị Trấn Cửa Tùng, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị.