NGHIA HƯƠNG VAN STORE.

Cua Tung Town, Vinh Linh District, Quang Tri Province,