CỬA HÀNG MINH KÝ

103, Thống Nhất, Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng