CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY ĐĂNG QUẢN

Địa Chỉ : Ngã 3 Tân Niên,  Huyện Vĩnh Bảo, Thành Phố Hải Phòng