CỬA HÀNG HƯƠNG PHÁT

SỐ 184,  ĐƯỜNG 3 THÁNG 2, THỊ TRẤN CẦU NGANG, HUYỆN CẦU NGANG, TỈNH TRÀ VINH