CỬA HÀNG HÙNG MINH

SỐ 72, ĐƯỜNG 30 THÁNG 4, Khóm 2,Thị Trấn Cầu Kè, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh