CỬA HÀNG HOÀNG HIỆP.

248 Phan Đình Phùng, Thành Phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.