CỬA HÀNG ĐIỆN CƠ NHÂN 1

267 NGUYỄN TRUNG TRỰC, KP.5, TT. DƯƠNG ĐÔNG, PHÚ QUỐC, KIÊN GIANG