CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP WELDCOM

Số 463, đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, TP. Hà Nội