CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY TRƯỜNG PHƯỢNG(HỘ KINH DOANH PHẠM THANH TRƯỜNG).

248-250 Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.