CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÙNG SỸ. (CƠ SỞ 1)

89 Triệu Nữ Vương, Q Hải Châu, Tp Đà Nẵng.