CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÙNG SỸ. (CƠ SỞ 3)

329 Nguyễn Hữu Thọ, Tp Đà Nẵng.