Mã sản phẩm WR100DZ WR100DSA VR004CZ VR003CZ
Tên sản phẩm WR100DZ MÁY SIẾT BU LÔNG XUYÊN TÂM DÙNG PIN(12V MAX) WR100DSA MÁY SIẾT BU LÔNG XUYÊN TÂM DÙNG PIN(12V MAX) VR004CZ MÁY ĐẦM DÙI BÊ TÔNG DÙNG PIN(52MM/3M/CHỈ DÙNG VỚI BỘ CẤP NGUỒN) VR003CZ MÁY ĐẦM DÙI BÊ TÔNG DÙNG PIN(52MM/1.5M/CHỈ DÙNG VỚI BỘ CẤP NGUỒN)
Giá ( Không bao gồm pin, sạc ) ( 1 pin 12Vmax 2.0Ah, 1 sạc nhanh ) ( Không bao gồm pin, sạc ) ( Không bao gồm pin, sạc )
Thông số kỹ thuật