XGT ® là dạng pin 40V mới | Hệ thống thiết bị và dụng cụ không dây tối đa 80V. XGT ® vượt trội hơn về chất lượng và công nghệ. Thông qua kỹ thuật sáng tạo của Makita, công nghệ trong XGT ® sẽ dẫn đến việc tạo ra các thiết bị và công cụ của tương lai.

Responsive image

Hơn 50 SẢN PHẨM
Hệ thống XGT ® là một 40V mới | Hệ thống thiết bị và dụng cụ không dây tối đa 80V