TRUNG TÂM BẢO HÀNH TUYẾN ĐIỆN CƠ 2.

19 Phan Đình Phùng, Phường 2, Thị Xã Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị.