TIỆM VĨNH HƯNG

123 Trưng Trắc, Phường 1, Thành Phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang