CỬA HÀNG MINH ĐỨC 2.

Ấp Chánh, Xã Đức Lập Thượng, Huyện Đức Hoà,Tỉnh Long An.