Cửa Hàng Hoàng Long – NT

53 Sinh Trung, P. Vạn Thạnh, Tp Nha Trang , Khánh Hòa.