DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐIỆN CƠ LÊ QUANG.

04 Trần Nhân Tông, Phường tây Lộc, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.