ĐIỆN CƠ QUỐC VIỆT

Thôn 7, Xã Nhân Cơ, Huyện Đắk R’Lấp, Tỉnh Đắk Nông